กิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้เกิดความสามัคีสร้างความสัมพันธ์ในชึมชน และให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์