กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ประจำปีงบประมาณ 2563

กองสาธารณสุขฯ ร่วมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบาเจาะ ดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด ลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า