กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นเจ้าภาพเตรียมสถานที่ต้อนรับคณะแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้านบริการสาธารณสุขภายใต้การดำเนินงานโครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของอำเภอบาเจาะ