ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันโหลดเพลง 3 อาร์สา

กองสาธารณสุขฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันโหลดเพลง 3 อาร์สา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดและคัดแยกขยะ