ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพ/ก้อนจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนหรือสถานประกอบการผลิตอาหาร ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ อบต.ปะลุกาสาเมาะ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำหมักชีวภาพ/ก้อนจุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนหรือสถานประกอบการผลิตอาหารก่อนปล่อยน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติเพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564