ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์สถานที่กักกัน (local quarantine) ประจำ อบต. ปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 น.
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ , นายอดุลย์ ยีดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อปพร. และทีมสาสุขฯจาก รพ.สต.เชิงเขา ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์สถานที่กักกัน (local quarantine) ประจำ อบต. ปะลุกาสาเมาะ ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านมะยูง เพื่อปิดศูนย์ฯ และส่งมอบคืนสถานที่แก่ทางโรงเรียนฯให้สามารถใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์เดิม ต่อไป