กิจกรรมจิตอาสา 💛“เราทำความดีด้วยหัวใจ”💛

            องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 💛“เราทำความดีด้วยหัวใจ”💛 

💛🤍 โดยมอบหมายให้กองการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 .

ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 💛

💙วันที่ 15 สิงหาคม 2566💙