กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ระหว่างวันที่ 14 – 24 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อปพร. ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดมัสยิดในพื้นที่ จำนวน 10 แห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19