กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ฝั่งกลบขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน

นายก อบต.ปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ฝั่งกลบขยะ เพื่อปรับปรุงและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชน