กิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ ภายใต้โครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) แก่กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีรู้จักช่องทางการทำการตลาดสำหรับกระจายสินค้าที่ผลิตได้ภายในครัวเรือนออกสู่ภายนอก เป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการสร้างยอดขายให้กับธุรกิจผ่าน Social Marketing ผ่าน Social Network ต่างๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น