ผู้บริหารให้การต้อนรับมูลนิธิรักไทยรวมกับยูนิเซฟ ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4

วันนี้ 21 มกราคม 2565 เวลา 10:20 น.
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยปลัด อบต. และคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ พบปะผู้ปกครองศูนย์เด็กเล็กบ้านเชิงเขา หมู่ที่ 4 โดยให้การต้อนรับ ทางมูลนิธิรักไทยรวมกับยูนิเซฟ ได้เข้ามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป