ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

วันนี้ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ ยีดิง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เข้าร่วมการจัดประชุมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพระยานราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ฯ และมีหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
ภาพโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส