จุดเช็คอิน บูโด

เปิดอย่างเป็นทางการ จุดเช็คอิน ที่นี่บูโด 📍
แวะมาดื่มด่ำกับธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์จากทุ่งนา เทือกเขาบูโด แวะมาถ่ายรูป เช็คอินกัน กับ ที่นี่บูโด ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
#เทือกเขาบูโด
#ที่นี่บูโด