ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
ตำบลปะลุกาสาเมาะ   อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 96170
เบอร์โทรศัพท์ 073-530606 เบอร์แฟกส์ 073-530607
Email : abt.palukasamoh@hotmail.com

         Abt.Palukasamok@gmail.com