ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
ตำบลปะลุกาสาเมาะ   อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส 96170
เบอร์โทรศัพท์ 073-530606 เบอร์แฟกส์ 073-530607
E-mail : Abt.Palukasamok@gmail.com

 

ช่องทางอิเล็กทรินิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ