ประกาศผลการประกวดอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566 🎉🎉

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลการประกวดอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2566 🎉🎉
.
🥰❤️ และขอขอบคุณทีมประกวดทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 🥰❤️