ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสภาpdf