ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบต.ปะลุกาสาเมาะ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน “น้ำทุกหยดมีคุณค่า รู้รักษา ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อโลกของเรา”