ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันโรค COVID-19 แก่ จนท.ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ

นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะ ร่วมสนับสนุนหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอลฮอล์ 70% แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อ