ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมและประกาศเจตนารมณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ โดย นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ เข้าร่วมการประชุมและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อด้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีการเปิดการถ่ายทอดสด จากส่วนกลางซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานและประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อด้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย ) และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติป.ป.ช สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกประเภท โดยเฉพาะในส่วนของราชการได้มีการประกาศที่จะให้ทุกคนได้หันมาร่วมกันต่อต้านการเจตจำนงสุจริต ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมในการรับมอบกิจกรรมโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต.หน่วยงานราชการทุจริตหน่วยงานใหญ่ ๆ ได้มารับทราบเจตจำนงของรัฐบาล
cr. ภาพบางส่วนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส