..เชิญรับฟังบรรยายธรรม.. กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

..เชิญรับฟังบรรยายธรรม.. กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 **

ภาคกลางคืน ตั้งแต่เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป**

– 26 ก.ค.2566 บาบอดร.รุสลัน อับดุลมายิด

– 27 ก.ค. 2566 บาบอเมาลานา คาดาฟี

– 28 ก.ค 2566 บาบออิสมาแอ ดีวานี

:: ณ สนามที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ #กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ #มิติใหม่ปะลุกาสาเมาะ