โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ อบต. ทั้งนี้ได้จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 7- 22 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬาฟุตบอลบ้านกาบุ๊