โครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

นจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่ มอบชุดตรวจ ATK และอุปกรณ์ป้องกัน โรคโควิด-19 ให้แก่โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ภายใต้การดำเนินงานโครงการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2565