โครงการบรรยายธรรม หัวข้อ “ การต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ. 1443 “

นที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 20.30 น.
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดโครงการบรรยายธรรม หัวข้อ “ การต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ. 1443 “ โดยได้รับเกียรติจาก บาบอ อิบรอเฮม ปอเนาะ ปาแน ปัตตานี ได้มาบรรยายธรรมในครั้งนี้ ได้จัด ณ สนามกีฬาฟุตบอลบ้านกาบุ๊