โครงการปลูกต้นไม้ รักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จัดกิจกรมมปลูกต้นไม้บริเวณริมข้างทางพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์