โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายเทศบาลตำบลต้นไทร ได้ร่วมจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ