โครงการอ่านสานฝัน สร้างบ้านแห่งการเรียนรู้ยุค new narmal

วันอังคารที่ 15 ก.พ.65 เวลา 08.30 น.
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายก อบต.ปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้ นายอาลียาส รอเฮง
รองนายก อบต.ปะลุกาสาเมาะ กล่าวเปิดพิธี โครงการอ่านสานฝัน สร้างบ้านแห่งการเรียนรู้ยุค new narmal โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง สนับสนุนโครงการจากกองการศึกษาฯ ร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์เยาวชนชายแดนใต้-กลุ่มสานฝัน