โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2563

มอบเกียรติบัตร น.ส.ไยนะ นิเดร์

มอบเกียรติบัตรชมเชย น.ส. สุรียา เดียได

มอบเกียรติบัตรชมเชย น.ส.อาซียะห์ มะซือนิ

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ตามโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้แก่ น.ส. มารีนี นิมะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ทั้งได้มอบเกียรติบัตรชมเชยแก่ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการโหวตและคัดเลือก ประจำปีงบฯนี้ด้วย

มอบเกียรติบัตรดีเด่น น.ส.มารีนี นิมะ