⭐️✅ โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)🌲

⭐️✅ โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)🌲

✅⭐️ นายนาซอรี ปูโปะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

✅🌵 วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาบูโด – สุไหงปาดี นายมะสาและ โดมูซอ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของตำบลปะลุกาสาเมาะ

✅ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ✅