📣 #ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 📣

⭐️⭐️ #Selamat Tahun Baru Islam 1445 H. ⭐️ 🎉🎉 ต้อนรับปีใหม่อิสลาม 🎉🎉 🤲🤲 ขอให้อัลลอฮทรงประทานความดีงามแก่เรา และครอบครัว อามีน 🤲🤲 . 📣 #ประกาศจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช 1445 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 📣