Month: เมษายน 2024

👉 ‼️ห้ามพลาด‼️⭐️ ขอเชิญชมการแข่งขัน ฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567

👉 ‼️ห้ามพลาด‼️⭐️ ขอเชิญชมการแข่งขัน ฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567
.
📌 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
⏰ เวลาตั้งแต่ 14.30 น. เป็นต้นไป
 
.
 
📍⚽️ ณ สนามฟุตบอลปะลุกาแปเราะ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
 
.
 
✅ เปิดพิธีโดย🟧 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 🟧 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

🟢 ประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

🟢 ประชุมคณะกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
.
 
👉 เพื่อติดตามการดำเนินงานของกองทุนฯ และพิจารณาอนุมัติโครงการที่หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 8 โครงการ
 
.
 
🟧🟢 โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
 
.
 
📌วันที่ 30 | เมษายน | 2567

🔴⭐️ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 👍

🔴⭐️ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด 👍
.
✅⭐️ จัดโดย…สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
 
.
 
✅ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
.
✅ เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
 
.
 
🟧⭐️ โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
.
👍👍 สนับสนุนโดย…กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
 
.
🙏🙏ขอขอบคุณวิทยากร 👉 ผอ. รพสต ปิเหล็ง
 
.
 
📸บันทึกภาพวันที่ 29 | เมษายน | 2567

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 📌 ณ ชุมชนหมู่ 7 บ้านปะลุกาแปเราะ

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
 
📌 ณ ชุมชนหมู่ 7 บ้านปะลุกาแปเราะ
.
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 30 | เมษายน | 2567

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 📌 ณ ชุมชนหมู่ 4 บ้านเชิงเขา

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 
.
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
.
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
.
 
📌 ณ ชุมชนหมู่ 4 บ้านเชิงเขา
.
 
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
 
.
😻🐶 วันที่ 29 | เมษายน | 2567

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

😻🐶 ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
📌 ณ ชุมชนหมู่ 5 บ้านมะยูง
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
😻🐶 วันที่ 26 | เมษายน | 2567

✅⭐️ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 🤍❤️

✅⭐️ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 🤍❤️
📍 ณ บริเวณสนามฟุตบอลบ้านยามูแรแน หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
🟧 โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
📌 วันที่ 26 | เมษายน | 2567

😻🐶 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

😻🐶 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
✅🐶 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
✅😻 และสนับสนุนให้สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
🟧 โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้นายนาซอรี ปูโปะ (รองนายก อบต) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว
📍 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
🔴 กลุ่มเป้าหมาย 👉 อสม ผู้นำชุมชน (สมาชิกสภาฯ)
🙏🙏 ขอขอบคุณวิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภอบาเจาะ
⭐️⭐️ จัดโครงการโดย 👉 กองสาธารณสุขฯ อบต ปะลุกาสาเมาะ
วันที่ 25 | เมษายน | 2567

🔵⭐️ องค์การยูนิเซฟ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิงเขา ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตต้นแบบ

🔵⭐️ องค์การยูนิเซฟ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิงเขา ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิตต้นแบบ
.
🟧 โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
.
🔴 เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเชิงเขา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ
.
🔴 ตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สมวัยให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม 👍
.
📌 วันที่ 24 | เมษายน | 2567

✅⭐️ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

✅⭐️ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
✅⭐️ เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและนำสิ่งของ รวมทั้งการบริการด้านต่างๆไปสู่ประชาชน
🟧⭐️ โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มอบหมายให้นายนาซอรี ปูโปะ (รองนายก อบต) เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
📍 ณ โรงเรียนบ้านบือแนปีแย หมู่ 1 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
📌 วันที่ 24 | เมษายน | 2567