กิจกรรม

โครงการอาซูรอสัมพันธ์ อำเภอบาเจาะ

🟠 โครงการอาซูรอสัมพันธ์ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 🟠

โดยนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว

🍠 #อาซูรอสัมพันธ์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ 

กิจกรรมจิตอาสา 💛“เราทำความดีด้วยหัวใจ”💛

            องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 💛“เราทำความดีด้วยหัวใจ”💛 

💛🤍 โดยมอบหมายให้กองการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 .

ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 💛

💙วันที่ 15 สิงหาคม 2566💙

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

      องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
💛เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 💛
💛 โดยมอบหมายให้ สำนักปลัด และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ทำการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 💛
💛 12 สิงหาคม 2566 💛

⭐️✅ โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)🌲

⭐️✅ โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ)🌲

✅⭐️ นายนาซอรี ปูโปะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

✅🌵 วิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาบูโด – สุไหงปาดี นายมะสาและ โดมูซอ ได้ถ่ายทอดความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของตำบลปะลุกาสาเมาะ

✅ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ✅

🤝 #ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566

🤝 #ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ✅💚 ร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค และปรึกษาหารือ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 💚✅ . ⭐️⭐️ โดยมีนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ⭐️⭐️ .

✅ วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

✈️Oxford X Paluka Samoh Junior guides Camp under Foreign Languages and Computer Project 🚀 (ค่ายภาษาอังกฤษ)📚

✈️Oxford X Paluka Samoh Junior guides Camp
under
Foreign Languages and Computer Project 🚀
(ค่ายภาษาอังกฤษ)📚
 
⏳ Held on 10 – 13 July 2023
📌at the Thammaphiban hall
สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

ทีมงานวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่นลงพื้นที่เก็บข้อมูล อบต. รอบที่ 1

#คลินิกนวัตกรรมท้องถิ่น #localinnovationclinic .

⭐️✅ ทีมงานวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่นลงพื้นที่เก็บข้อมูล อบต. รอบที่ 1 เพื่อวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมกันโดยมีนายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลนวัตกรรมโครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service)

                                                                            📝วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

 

#พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ ครั้งที่ 2 ปี 2566

🎉🎉#พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ ปี 2566⚽️ ⚽️⚽️องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ จัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตำบลปะลุกาสาเมาะ โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในการเปิดพิธี

ทั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2566

 

ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในตำบลปะลุกาสาเมาะ

 

 

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา

✅🤝 ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ สู่ลูกหลานตำบลปะลุกาสาเมาะ 🤝✅
.
👩‍🏫❤️ สร้างโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม 👍
 
.
 
✅ ⭐️ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัด “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดการเข้าร่วมประชุมอบรมก่อนศึกษาดูงาน ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
.
⭐️✅ ทั้งนี้นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยนายอาลียาส รอเฮง (รองนายก อบต.) เป็นผู้เปิดพิธีการประชุมในครั้งนี้
 
📝 วันที่ 3 กรกฎาคม 2566