ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ.โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ.โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้าในครั้งต่อไปอีกด้วย

รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประกวดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประกวดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน 100 เปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะขอขอบคุณประชาชนทุกครัวเรือนที่ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ ไชยโป ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2566 

🎉องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ ไชยโป
ผู้ใหญ่บ้านม.4บ้านเชิงเขา ได้รับรางวัล
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2566

ประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อ หรือต้องการร้องเรียนเรื่องต่างๆมายัง อบต.

ประชาสัมพันธ์ เพื่อความสะดวกของประชาชนในการติดต่อ หรือต้องการร้องเรียนเรื่องต่างๆมายัง อบต. สามารถแอดไลน์ของ อบต.ได้เลยคะ

#อบตปะลุกาสาเมาะ
#ติดต่ออบตปะลุกาสาเมาะ

พิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

🎉รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี🎉
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมมอบของขวัญและความสุขแก่เด็กๆ และทางเราขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนของขวัญทุกท่าน

#วันเด็กแห่งชาติ
#วันเด็ก๒๕๖๖
#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ในวันเสาร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2566
ขอเชิญชวน น้อง ๆ และเด็ก ๆ ในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมกันให้เยอะๆ ครับ

#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
#วันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารสำนักงาน อบต. เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

วันที่ 5 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. บริเวณอาคารสำนักงาน อบต. เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 6 บือแนแฆมอง ต.ปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่(อบต.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 6 บือแนแฆมอง
ต.ปะลุกาสาเมาะ

การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566