กิจกรรมจัดการเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  6 – 7 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรม”จัดการเรียนรู้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2562″ ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มีทั้งหมด 4 ศูนย์
1.ศพด.ปะลุกาแปเราะ
2.ศพด.กือดายือริง
3.ศพด.เชิงเขา
4.ศพม.ปะลุกาแปเราะ
ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ที่สวนสัตว์สงขลา