Author: admin

ประชุมสภา อบต.ปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมประชุมสภา อบต.ปะลุกาสาเมาะ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2566

🎤🎉ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.2566 📣

ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 น.
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกคน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร ให้ดียิ่งขึ้น

เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินกองทุน ซือแรกัตมาตี จำนวน 2 ราย ในพื้นที่หมู่ 8 และหมู่ 5 ต.ปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินกองทุน ซือแรกัตมาตี จำนวน 2 ราย ในพื้นที่หมู่ 8 และหมู่ 5 ต.ปะลุกาสาเมาะ

#เงินกองทุนซือแรกัตมาตี
#อบต.ปะลุกาสาเมาะ

อบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม(อีหม่าม,สมาชิกอบต.,ครูตาดีกา )กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชมรมตาดีกาตำบลปะลุกาสาเมาะ ชมรมขับเคลื่อนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประชุมจัดงานตาดีกาสัมพันธ์ และอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566

พบปะให้กำลังใจ ทีมนักบอล u-20 และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ร่วมพบปะให้กำลังใจ ทีมนักบอล u-20 และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่

กิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ.โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ร่วมกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า ณ.โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมเสวนา กาแฟยามเช้าในครั้งต่อไปอีกด้วย

รับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประกวดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในการประกวดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระดับครัวเรือน ครบทุกครัวเรือน 100 เปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะขอขอบคุณประชาชนทุกครัวเรือนที่ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมปีก สำหรับผู้ผ่านการทดสอบกำลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ ไชยโป ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2566 

🎉องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ขอแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ ไชยโป
ผู้ใหญ่บ้านม.4บ้านเชิงเขา ได้รับรางวัล
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2566