กิจกรรมมาวลิดสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมมาวลิดสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเผยแพร่ศาสนาอิสลาม ส่งเสริมความสามัคคีและรำลึกถึงท่านศาสดามูฮำหมัด เพื่อรักษาขบนธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม