กิจกรรมศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) โรงเรียนตาดีกาบ้านมะยูง 8 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวซาปียะ มามะ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ นำทีมเจ้าหน้าที่และอปพร. ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) บ้านมะยูง ซึ่งเป็นสถานที่กักกันฯประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ สำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด-19) เพราะตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการกักกันฯ รุ่นแรกจำนวน 12 คน ซึ่งทั้งหมด ได้รับการกักกันจนครบระยะเวลา 14 วัน และได้มีการส่งผู้เข้ารับการกักกันดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กลับภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ศูนย์สถานที่กักกันฯ มีสภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด สามารถใช้ต้อนรับผู้เข้ารับการกักกันเพิ่มเติมต่อไปได้ จึงมีการทำความสะอาดศูนย์ฯ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับการกักกันถึงความพร้อมและมาตรฐานของศูนย์กักกันฯบ้านมะยูง