กิจกรรมศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ 7 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. คณะทำงานประจำศูนย์สถานที่กักกัน (Local Quarantine) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ณ โรงเรียนตาดีกาบ้านมะยูง โดยนายอับดุลรอมัน สาเมาะ ประธานคณะทำงานฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้อนุญาตให้ผู้เข้ารับการกักกันเนื่องจากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด-19) ซึ่งเข้ารับการกักกันมาแล้วเป็นระยะเวลา 14 วัน กลับภูมิลำเนา และได้มีการมอบปัจจัยยังชีพเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการกักกัน ทั้งนี้มีนายจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วย​​