กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทำกระเป๋าให้กับกลุ่มสตรี

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น.
นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทำกระเป๋าให้กับกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วม เป็นกลุ่มสตรีในเขต อบต.ปะลุกาสาเมาะ เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพการทำเป๋าจากเส้นพลาสติก โดยมีวิทยากรบรรยายการสารกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ  ให้ชาวบ้านใน เขต อบต.ปะลุกาสาเมาะ