กิจกรรมหลักการอ่าน อัล-กุรอาน

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรมการอ่าน อัล-กุรอาน ตามระบบการเรียนรู้กีรออาตี ประจำปีงบประมารณ 2562 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการ อ่าน อัล-กุรอาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย