กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาช