กิจกรรม 5ส ทำความสะอาดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 20  มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ได้จัดกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะเนื่องในวันท้องถิ่นไทย