จัดซุ้มจุดเด่นของตำบลปะลุกาสาเมาะ @Palua In Love

วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะได้จัดซุ้มจุดเด่นของตำบลปะลุกาสาเมาะ @Palua In Love มีเทือกเขาบูโดที่ชูเด่นอย่างสง่างามมีการแต่งกายชุดไทยเพื่อแสดงถึงพหุวัฒนธรรม และมีการเล่าประวัติความเป็นมาของตำบลปะลุกาสาเมาะในกิจกรรม “110 ปี พหุวัฒนธรรมอำเภอบาเจาะ” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบาเจาะ