จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ
ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีศูนย์ปะลุกาสาเมาะ และศูนย์มัสยิดปะลุกาแปเราะ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ