จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563

นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายก อบต. ปะลุกาสาเมาะ จัดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) รุ่นที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ มีสมาชิก อปพร. เพิ่มขึ้นรองรับการปฏิบัติงานการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 25 63 ณ ป่าไหม้บีช รีสอร์ท ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี