ต้อนรับ จ.ส.อ.ประเสริฐ หัตถประดิษฐ นิติกรปฏิบัติการ สู่ครอบครัว อบต.ปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้อนรับ จ.ส.อ.ประเสริฐ หัตถประดิษฐ นิติกรปฏิบัติการ สู่ครอบครัว อบต.ปะลุกาสาเมาะ ด้วยความยินดียิ่ง และขอให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข