ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่องรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร