พิธีจุดเช็คอิน @บูโด

นายอับดุลรอมัน สาเมาะ นายก อบต.ปะลุกาสาเมาะได้เปิดพิธีจุดเช็คอิน @บูโด โดยมีนายอำเภอบาเจาะ เป็นประธานในพิธีเปิด และหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย จัดระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ จุดเช็คอินตำบลปะลุกาสาเมาะ