พิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

🎉รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี🎉
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมมอบของขวัญและความสุขแก่เด็กๆ และทางเราขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนของขวัญทุกท่าน

#วันเด็กแห่งชาติ
#วันเด็ก๒๕๖๖
#องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ