ร่วมประชุม สปสช. ครั้งที่1/2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประชุม สปสช. ครั้งที่1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงิน และซักซ้อมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปี 2566