ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 6 บือแนแฆมอง ต.ปะลุกาสาเมาะ

วันที่ 20 ธันวาคม 2565
นายนิซูใฮมิง สาคอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และเจ้าหน้าที่(อบต.) ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 6 บือแนแฆมอง
ต.ปะลุกาสาเมาะ